Przejdź do głównej treści
Strona główna / KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest BODY MOVE MACIEJ PIECHOTA, pod adresem Polska, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. Kapelanka, nr 13A, 30-347, NIP: 8361713553, REGON: 100409772.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email krakow@bodymove.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Informujemy, że w Centrum Medycznym Body Move Kraków powołany jest Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Pan Wojciech Wilk, zapytania prosimy kierować na adres: biuro@rodo-wolfserwis.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (wizerunek osób) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W szczególności artykułu 222. § 1 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz ewentualne dochodzenie roszczeń i odszkodowań

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe (zapis z monitoringu) nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni, chyba, że stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu – do czasu zakończenia takiego postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do zapisu danych pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich, prawo do ograniczenia przetwarzania. Wniosek z żądaniem realizacji przysługujących praw, wyjaśnienia zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, okresu przetwarzania itp. należy kierować pisemnie na adres Administratora danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w formie wizerunku są pozyskiwane od osób przebywających na terenie monitorowanym przez Administratora danych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przebywanie w obszarze monitorowanym przez Administratora danych jest równoznaczne z przetwarzaniem Państwa wizerunku w oparciu o w/w podstawy prawne

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

INNE INFORMACJE

Obszar objęty monitoringiem – wnętrze i zewnętrzne budynku ul. Kapelanka 13A Kraków.

Monitoring wizyjny jest wymogiem organizacyjnym

Logotyp Google
4.9
na podstawie 133 opinii.
Zobacz opinie
Skontaktuj się z nami
Daj sobie pomóc już dzisiaj! Umów się na wizytę w BodyMove!
4.9
Średnia ocen w naszym Centrum Medycznym
Mapa dojazdu
Jak dojechać do BodyMove
Adres naszego Centrum
ul. Kapelanka 13A (II piętro)
30-347 Kraków
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 20:00
Sobota: 09:00 - 14:00
Logotyp Google
4.9
na podstawie 133 opinii.
Zobacz opinie